V roce 1996 advokáti Michael Buchlovský a Aleš Dvorský založili advokátní kancelář BUCHLOVSKÝ & DVORSKÝ, od roku 2000 s nimi trvale spolupracuje daňový poradce Jiří Purket. S narůstajícím počtem dalších společníků vykonávali advokacii od roku 2004 pod společnou firmou BUCHLOVSKÝ A SPOLEČNÍCI. V roce 2009 změnila kancelář vnitřní strukturu a působí pod firmou Buchlovský Dvorský Purket, advokáti I daňový poradce.

V současnosti se naše kancelář skládá z trvale spolupracujících advokátů a daňového poradce, dlouhodobě spolupracujících advokátů, auditora, účetních a dalších odborníků, jak českých, tak i zahraničních, a administrativních pracovníků.

Spolupracujeme s řadou českých i zahraničních advokátních a daňově poradenských kanceláří, s českými i mezinárodními společnostmi poskytujícími ekonomické, finanční a daňové poradenství, českými i zahraničními bankami, jakož i se znaleckými ústavy a uznávanými znalci, a předními odborníky ve svých oborech a specializacích.

Michael Buchlovský

advokát zapsaný v seznamu advokátů České republiky, osvědčení č. 3891

Kariéra

 • roku 1990 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • do roku 1995 advokátní koncipient, advokátní zkoušku složil s výtečným prospěchem
 • od roku 1995 advokát v České republice
 • od roku 2000 zapsán v Komoře komerčních právníků Slovenské republiky
 • v letech 2004 – 2016 advokát ve Slovenské republice

Zaměření

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování v soudním, arbitrážním a rozhodčím řízení
 • hromadná správa, mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek
 • obchodní právo a právo obchodních společností
 • fúze, akvizice, prodeje podniků a přeměny obchodních společností
 • restrukturalizace a insolvence
 • cenné papíry
 • svěřenská správa obchodních společností a správa majetku
 • ústavní právo

E-mail

m.buchlovsky@advokati.pro

Aleš Dvorský

advokát zapsaný v seznamu advokátů České republiky, osvědčení č. 4021

insolvenční správce

Kariéra

 • roku 1992 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • do roku 1996 advokátní koncipient, advokátní zkoušku složil s výtečným prospěchem
 • od roku 1996 advokát v České republice
 • od roku 2000 zapsán v Komoře komerčních právníků Slovenské republiky
 • v letech 2004 – 2016 advokát ve Slovenské republice
 • v letech 1996 – 2011 správce konkurzní podstaty, od roku 2012 insolvenční správce

Zaměření

 • obchodní právo a právo obchodních společností
 • zastupování v soudním, arbitrážním a rozhodčím řízení
 • právo nemovitostí
 • obhajoba v trestním řízení
 • fúze, akvizice, prodeje podniků a přeměny obchodních společností
 • restrukturalizace a insolvence
 • cenné papíry

E-mail

a.dvorsky@advokati.pro

 

Jiří Purket

daňový poradce zapsaný v seznamu daňových poradců České republiky, osvědčení č. 3382

člen České pobočky International Fiscal Association

Kariéra

 • roku 1993 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • v letech 2000 – 2006 advokátní koncipient
 • od roku 2000 daňový poradce
 • od roku 2011 vykonává daňové poradenství prostřednictvím společnosti bdp advisory s.r.o., která je jako právnická osoba vykonávající daňové poradenství evidovaná v seznamu u KDP ČR

 

Zaměření

 • komplexní daňové poradenství
 • zastupování v daňovém řízení
 • zastupování v daňových věcech v řízení před soudy
 • fúze, akvizice, prodeje podniků a přeměny obchodních společností
 • svěřenská správa obchodních společností a správa majetku

E-mail

j.purket@advokati.pro

Petr Štěrba

advokát zapsaný v seznamu advokátů České republiky, osvědčení č. 15103

Kariéra

 • roku 2009 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • od roku 2009 advokátní koncipient
 • od roku 2013 advokát v České republice

Zaměření

 • zastupování v soudním, arbitrážním a rozhodčím řízení
 • hromadná správa, mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek
 • obchodní právo a právo obchodních společností
 • fúze, akvizice, prodeje podniků a přeměny obchodních společností
 • restrukturalizace a insolvence
 • cenné papíry

E-mail

p.sterba@advokati.pro